In memoriam

1 juni 2022

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde collega
Armand Opreij, directeur-bestuurder Monumentenwacht Limburg. 

Zijn bevlogen en daadkrachtige inzet voor het behoud van het Limburgs erfgoed heeft in brede kring indruk gemaakt. We verliezen in hem een inspirerend pleitbezorger voor een zorgvuldige omgang met monumenten en wensen zijn dierbaren en directe collega's sterkte in deze moeilijke periode.