Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

3 februari 2021

Naar verwachting zullen alle Monumentenwachten vanaf komende zomer bij eigenaren actief mogelijkheden tot verduurzaming gaan signaleren.

De basis daarvoor vormt onder andere de Checklist van de URL 2005. Zeeland en Noord-Brabant doen dit al’, vertellen Sanne de Koning en Bram van der Wende van Monumentenwacht Noord Brabant.

Uitbreiding URL 2005

Monumentenwacht Noord-Brabant participeerde met de collega’s in Noord- en Zuid-Holland, en Noord-Oost Nederland afgelopen zomer in een pilot om aan URL 2005 ‘Gebouwinspecties’ een nieuw hoofdstuk over verduurzaming toe te voegen. Vier verschillende typen woonhuismonumenten werden geïnspecteerd volgens URL 2005 en tegelijk werden met hulp van een Checklist gegevens verzameld over de mogelijkheden tot verduurzaming. Met behulp van een efficiënte Checklist kan de inspecteur in een gesprek met de eigenaar alles op een rij zetten wat nodig is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens die de bouwkundige inspectie heeft opgeleverd. De Checklist is interactief opgezet zodat aan het eind van het gesprek de mogelijkheden in beeld zijn. Uiteraard heeft dit alleen een oriënterend karakter, de Checklist is gericht op het signaleren van oplossingsrichtingen voor verduurzaming. Bewustwording van mogelijkheden is het resultaat. Voor vervolgstappen en detailuitwerking kan een duurzaamheidsadviseur met kennis van monumenten (URL 2001) worden ingeschakeld.

Lees verder