Privacy & cookies

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat op welke manier 
Monumentenwacht Nederland persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website gebruikt of wanneer u ons een verzoek om meer informatie stuurt. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen opvragen en verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vragen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft; 

  • Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

  • Zorgvuldig behandelen.


 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Monumentenwacht Nederland en onze website www.monumentenwacht.nl. Monumentenwacht Nederland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, bronnen of organisaties die op onze website worden genoemd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door uw eigen provinciale Monumentenwacht. Voor die privacyverklaringen verwijzen we naar de websites van de provinciale Monumentenwachten. 


Gebruik persoonsgegevens

u ons een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende vraag of situatie relevant zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer, objectnaam en monumentnummer. Dit maakt het mogelijk uw vragen gericht te beantwoorden en uw verzoeken snel te verwerken. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. 


Google Analytics

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt - inclusief uw ip-adres - door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving op: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies. Op onze website worden enkel statische cookies geplaatst om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Binnen de instellingen van uw browser kunt u aangeven of cookies geaccepteerd mogen worden of dat ze standaard geblokkeerd worden.

Derden

Verkregen persoonsgegevens worden door ons in geen geval aan derden verkocht. Indien wij voor de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van diensten van derden en deze daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Als uitzondering op voorgaande kan Monumentenwacht Nederland op grond van wetgeving verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden.

Vragen over het privacybeleid van MonumentenwachtNL kunnen gesteld worden per e-mail via info@monumentenwacht.nl.

 

 

Logo MonumentenwachtNL