Overslaan en naar de inhoud gaan

Bent u op zoek naar de Monumentenwacht in uw provincie of wilt u abonnee worden?

Met een klik op de kaart ziet u de contactgegevens van uw Monumentenwacht.

Lijstweergave

Wilt u meer weten over onderhoud, restauratie, financiering of verduurzaming van uw monument?

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak, van inspiratie tot praktische tips. Via de Monumenten Community kunt u ervaringen en kennis uitwisselen met andere eigenaren. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument.
 

Monumenten.nl

MonumentenwachtNL

Als landelijke koepel en netwerkorganisatie treedt MonumentenwachtNL op ter ondersteuning van de provinciale organisatiestructuur. Daarnaast behartigt MonumentenwachtNL de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt de koepel een platform waar kennis, ervaring, expertise en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden.

Over Monumentenwacht

Monumentenwachter staat op ladder en inspecteert het monument

De Monumentenwacht ondersteunt eigenaren en beheerders bij het onderhoud van hun monument

In elke provincie is een Monumentenwacht actief, die zelfstandig en onafhankelijk opereert. Zij delen een gemeenschappelijke ambitie: het voorkomen van verval bij monumenten door preventief en doelmatig onderhoud. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van periodieke bouwkundige inspecties en het geven van onafhankelijk onderhoudsadvies. Daarnaast hebben onze inspecteurs ook expertise in huis op het gebied van historische interieurs, groene monumenten, archeologie en duurzaamheid. 

We inspecteren de meest uiteenlopende objecten: van grachtenpand tot boerderij, van kerk tot woonhuis en van molen tot begraafplaats. Daarbij komen we op de meest uiteenlopende plekken: van hoog op de toren tot onder de grond.

Landelijke partners

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Als onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit. Daarnaast biedt de dienst kennis en advies over onder andere rijksmonumenten, landschap en archeologie.

cultureelerfgoed.nl

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich met gerichte financieringen en kennis in voor springlevende monumenten. Het onafhankelijk fonds zonder winstoogmerk ondersteunt eigenaren die een monument met oog voor kwaliteit willen onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen. MonumentenwachtNL en het Restauratiefonds werken sinds 2019 intensief samen om eigenaren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en informeren.

restauratiefonds.nl

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een professioneel netwerk van partijen die betrokken zijn bij restauratiekwaliteit. De onafhankelijke stichting deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten en stelt hiervoor beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. Bij haar inspecties maakt de Monumentenwacht gebruik van de inspectiemethodiek van ERM.

stichtingerm.nl

Nieuws

Meer nieuws
Jan Stam

Verstandig verduurzamen met onafhankelijk advies van de Monumentenwacht

Specialist aan het woord: "Wil je het wonen in een monument betaalbaar houden, dan moet je wat doen aan het energiegebruik"

Lees verder
Thieu Tubée

"Het is mooi om het proces van rapport tot eindresultaat te zien"

Specialist aan het woord: Thieu Tubée ondersteunt Sim-aanvragen bij Monumentenwacht Limburg.

Lees verder
Foto laantje

Aanhoudend droog

Eigenaren van groene monumenten ondervinden schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen en aantasting van zichtlijnen van het historische landschap.

Lees verder