Toegankelijkheid

Monumentenwacht Nederland wil dat iedereen deze website goed kan vinden, gebruiken en bekijken. We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen.

Deze website, monumentenwacht.nl, voldoet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij dit toe.

Naast deze verklaring is er een rapport opgesteld met uitgebreide toetsresultaten. Het rapport is beschikbaar op https://monumentenwacht.nl/rapport-digitoegankelijk.html (of in JSON formaat).